BejelentésTamariska Park
Unokáink cseppnyi védett helye

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Tamariska-domb természetvédelmi terület

Csepel egyetlen természeti értéke mely kiemelt figyelmet és védelmet igényelne. Egyesületünk a Csepeli Zöld Kör, a 2003.-as megalakulása óta foglalkozik a domb védelmével, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.

Tamariska Park - lakossági pihenő, környezetvédelmi oktató, és természetvédelmi botanikus kert létrehozása

A fennsík tervezett funkcionális képe

A Tamariska-domb Budapest Csepel Önkormányzat törzsvagyona. Helyrajzi száma: 206759/5; területe: 52.225 m2Belterületen, egy helyrajzi számon szereplő, erdőművelési ágba tartozó természetvédelmi terület, mely a 111753/1194 számú bejegyző határozat alapján védett. 1994-ben a magas botanikai, zoológiai, és tájképi értékkel bíró, a beépített környezetben zárványként megmaradt, az egykori ligetes homokpusztákat idéző, volt „községi” dombot Budapest Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/1994(III. 29.) kt rendeletében védetté nyilvánította. 1999-ben Budapest Főváros Közgyűlése a 32/1999. (VII. 22.) rendeletében „Tamariska-domb természetvédelmi terület” elnevezéssel a helyi jelentőségű védett természeti értékek közé sorolta; melynek jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelője a Fővárosi Önkormányzat. A domb sorsa 1994-től 2004-ig leginkább a „gazdátlan” jelzővel illethető. Sem a tulajdonos, sem a természetvédelmi kezelő nem fordított kellő figyelmet rá.

2004-ben a Csepeli Zöld Kör Egyesület, kérdést intézett a kezelő Bp. Főváros Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztályához, hogy miért nem készült el a törvényben előírt kezelési terv a domb esetében. A kezelési terv elkészítéséhez a Csepeli Zöld Kör Egyesület felajánlotta segítségét, melyhez az Ügyosztálya írásos formában hozzájárult a 2004. július 12.-i, 08-1233/2004 számú levelében. 2005. november 7.-én 18 órai kezdettel a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban megbeszélés zajlott a Bp.-Csepel Önkormányzata és a kerület civil szervezetei közt. A megbeszélésen megegyezés született miszerint kívánatos lenne, hogy a XXI. kerületi Tamariska-domb természetvédelmi terület kezelésében, - a Csepeli Zöld Kör Egyesület koordinálásával a csepeli önkormányzattal együttműködve - a helyi civil szervezetek is részt vegyenek. 2005-től a Csevak és az egyesület szerződéses kapcsolatban együttműködve végzi a terület közegészségügyi kötelezettségét jelentő parlagfűmentesítést. 2007-ben a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztálya elkészíttette a Tamariska-domb természetvédelmi terület törvényben kötelezően előírt Természetvédelmi Kezelési Tervét. A terv végrehajtása érdekében az egyesület a Főpolgármesteri Hivatallal szerződéses kapcsolatban 2007 óta Megbízott Természetvédelmi Kezelői feladatokat lát el.

2005. november 7.-én 18 órai kezdettel a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban megbeszélés zajlott a Bp.-Csepel Önkormányzata és a kerület civil szervezetei közt. A megbeszélésen megegyezés született miszerint kívánatos lenne, hogy a XXI. kerületi Tamariska-domb természetvédelmi terület kezelésében, - a Csepeli Zöld Kör Egyesület koordinálásával a csepeli önkormányzattal együttműködve - a helyi civil szervezetek is részt vegyenek. 2005-től a Csevak és az egyesület szerződéses kapcsolatban együttműködve végzi a terület közegészségügyi kötelezettségét jelentő parlagfűmentesítést. 2007-ben a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztálya elkészíttette a Tamariska-domb természetvédelmi terület törvényben kötelezően előírt Természetvédelmi Kezelési Tervét. A terv végrehajtása érdekében az egyesület a Főpolgármesteri Hivatallal szerződéses kapcsolatban 2007 óta Megbízott Természetvédelmi Kezelői feladatokat lát el. Napi feladataink végzésekor olyan tényekkel voltunk kénytelenek szembesülni, melyek sürgős és jelentős változtatást igényelnek! A cselekvést nem lehet tovább halogatni, mert a domb:

 • rendeltetésszerű használata rendészeti jellegű eszközökkel nem biztosítható, váratlanul bekövetkező baleseti gyermekhalál lehetősége fokozottan fennáll.

 • lakossági használata élet és balesetveszélyes; biztonságos használatra egyetlen ösvény sem alkalmas; maradandó egészségkárosodást okozó lakossági baleset a terület jelen állapotában nem előzhető meg.

 • védelme jelenlegi formájában nem biztosítható, a rosszindulatú-vandál elemek kártétele nem zárható ki.

 • jelen állapotában közbiztonsági kockázatot jelent; és a lakosság közbiztonság-érzetét jelentős mértékben rombolja.

 • költség-hatékony működtetése, állagmegóvása és fenntartható fejlesztése jelen körülmények fenntartása esetén nem lehetséges.

Egyesületünk 2009. áprilisára kidolgozta a domb megmentésére, társadalmi hasznosítására irányuló projektjét. Budapest Csepel Önkormányzata a domb üzemeltetése érdekében, az 1995. évi LIII. Törvény, IV. Fejezet 46. § (1) d) pontja alapján együttműködhet a környezetvédelmi feladatot ellátó társadalmi szervezetekkel. A Tamariska Park komplex szakmai üzemeltetése a lakosság számára nyilvánosan meghirdetett nyitva-tartással üzemelő; felügyelettel igénybe vehető védett természetvédelmi terület, mely alapfunkciója érvényesítése mellett lakossági rekreációs; környezettudatos nevelési, és idegenforgalmi célokat is lehetővé tesz. 

Egyesületünk a komplex szakmai üzemeltetői feladat ellátására tesz javaslatot: 2010. január 1. és április 30. közötti átmeneti időszakban a következő feladatokat vállaljuk át:

 • A terület vagyonvédelme 0-24 óráig terjedő időszakban rendszeres járőrszolgálat fenntartással.

 • A Főbejárattól a domb közösségi terét képező fennsíkig kiépített ösvény teljes körű felújítása.

 • A terület hulladék-mentesítése.

 • Alap szintű tanösvény kialakítása.

2010. május 1. és 2010. december 31. közötti időszaktól határozatlan időre - a következő feladatokat vállaljuk át:

 • A bekerített terület teljes körű vagyonvédelme 0-24 óráig. Ezen belül: nyitvatartási időn kívül legalább 1 fő; nyitvatartási időben legalább 2 fő jelenléte a területen.

 • Térfigyelő webkamerák (legalább 2db) telepítése és fenntartása.

 • A domb közlekedő útjainak teljes körű felújítása, folyamatos karbantartása.

 • A terület folyamatos tisztántartása. A fennsíkon, a közösségi téren 1 db mobil WC üzemeltetése.

 • Esélyegyenlőség megteremtése (pl. mozgássérültek feljutásának és közlekedési lehetőségének kialakítása).

 • Tanösvény fejlesztés, fenntartás; lakossági tájékoztatás. Honlap indítás és fenntartás.

 • Természetvédelmi kezelés - Csepel-Solti síkság génbank funkció. Tudományos állapotfelmérés.

 • Környezettudatos nevelésmeghonosítása iskolaidőben; erdei iskola funkció felvállalása nyáron. Csepel iskolai „környezeti nevelés” struktúrájába tervezzük integrálni a Tamariska-domb természetvédelmi területet.

 • Egészségvédelmi célú zöldfelület fenntartás.

 • Közhasznú munkaerő, és közérdekű munkás foglalkoztatás.

 • A Nemzeti Kinccsé nyilvánított csepeli és fővárosi galamb fajták védelme és bemutatása. A Nemzeti Kinccsé nyilvánított nyúlfajta védelme és bemutatása.

 • Közérdekű faiskola – védett növény szaporító-hely üzemeltetése.

 • A légópince kiállítási illetve raktári célú hasznosítása és folyamatos őrzése.

A terület kétféle funkciója térben elkülönül egymástól. A közösségi – lakossági szolgáltatást kizárólag az ösvényeken, a domb fennsíkján, valamint a légópincékben tesszük lehetővé, ezzel megóvva a többi területet, melyek a másik, természetvédelmi funkciót igénylik. A légi felvételen megjelenítettük a tervezett funkciók térbeli elhelyezését. A fennsíkon -a javaslatunk szerint kilátóteraszos- mobil átjátszó torony, és egy fából ácsolt, esővédett, legalább 30 gyermekre méretezett oktató terem kerül majd elhelyezésre. Az átjátszó torony mellett, az üzemi út végén egy (mozgássérültek által is használható!) mobil WC-t tervezünk telepíteni az európai színvonalú szolgáltatás érdekében. Az oktatóterem raktár-részében egyesületünk megfelelő tűzvédelmi felszerelést (tűzoltó készülékek; „B” és „C” tömlők; sugárcső; osztó; stb) kívánunk elhelyezni, mellyel a domb tűzvédelmi „védtelenségét”, kiszolgáltatottságát kívánjuk ésszerű mértékűre csökkenteni. A fennsík védelmét az Interneten folyamatosan üzemelő IP kamerák üzemeltetésével kívánjuk megerősíteni. Üzemeltetési szerződés keretében nyitvatartási időben egyidejűleg legalább 2 fő főállású „természetőr” munkatársat tervezünk a terület védelme érdekében.
Üzenetküldés
Kedves olvasó! Kérjük, segítsd a véleményed beírásával, hogy honlapunk jobb, használhatóbb legyen. Kérdezz, én válaszolok.

E-mail címed:
Szöveg:

Keresés a honlapon
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!